podróże, wyprawy, relacje
ARTYKUŁYKRAJEGALERIEAKTUALNOŚCIPATRONATYTAPETYPROGRAM TVFORUMKSIEGARNIABILETY LOTNICZE
Geozeta.pl
reklama

Niger - wiza, ambasady, przepisy

Niamey     
niger
Niger - podróże do NigruNiger - mapa krajuNiger - spis artykułów i galeriiNiger - wiza, ambasady, przepisy wjazdowe, informacje dla kierowców, podróżowanie po kraju, przepisy celne, bezpieczeństwo, przydatne informacjeNiger - aktualna pogoda, roczny opad i temperaturaNiger - szczepienia, zdrowie, poradyNiger - kurs waluty, przelicznik na PLN, USD, EURONiger - co zwiedzić, zabytki Listy Światowego Dziedzictwa UNESCONiger - przewodniki, mapy, atlasy
Wiza, przepisy wjazdowe
Obywatele RP muszą mieć wizy na przejazd i pobyt. Można je uzyskać w przedstawicielstwach dyplomatycznych i konsularnych Nigru (najbliższe znajduje się w Berlinie). Osoba ubiegająca się o wizę winna mieć paszport co najmniej z 6-miesięcznym terminem ważności oraz przedstawić środki finansowe zapewniające utrzymanie w czasie pobytu w Nigrze i ewentualnie powrotny bilet lotniczy. Nie ma możliwości otrzymania wizy po przylocie na lotnisku.
Informacje dla kierowców
Podróżując samochodem, należy mieć międzynarodowe prawo jazdy. W razie wypadku samochodowego należy niezwłocznie zgłosić się na najbliższy posterunek policji (ze względu na reakcje ludności nie pozostawać na miejscu wypadku). Odradza się podróżowanie nocą.
Podróżowanie po kraju
Niamey ma bezpośrednie połączenia lotnicze z Paryżem oraz niektórymi stolicami Afryki Za­chodniej. Turystycznego znaczenia nabiera w ostatnich latach Agades. Okresowo, w sezonie turystycznym, tamtejsze lotnisko obsługuje także połączenia z niektórymi miastami europejskimi. Komunikacja autobusowa między większymi miastami, zwłaszcza Niamey i Agadesem, w ostatnich latach poprawiła się. Funk­cjonuje również sieć połączeń obsługiwanych przez mikrobusy i taksówki międzymiastowe, jednak jakość usług jest dość ni­ska, a połączenia nieregularne. Podczas podróży turystycznych najlepiej korzystać z agencji turystycznych współpracujących z miejscowymi służbami bezpieczeństwa. Największe agencje zapewniają podróż przynajmniej w dwa samochody, łączność satelitarną itp. Wszelkie podróże powinny być zgłaszane władzom lokalnym. Należy się upewnić, że agencja turystyczna uzyskała zgodę na naszą podróż. Podróż w niektóre rejony kraju wymaga specjalnych zezwoleń (dotyczy to zwłaszcza rejonów przy granicy z Algierią). Sieć dróg jest bardzo rzadka, znaczną ich część stanowią drogi gruntowe (nawet między większymi miastami). Pewnym utrudnieniem są częste kontrole drogowe policji, podczas których podróżny może być przeszukiwany i in­dagowany o dokumenty. Policja może stemplować paszporty. Istnieje zagrożenie napadami uzbrojonych bandytów, stąd też odradza się podróżowanie do prowincji południowozachodnich, a także w rejony graniczące z Mali, Algierią, Libią i Czadem.
Przepisy celne
Restrykcje celne nie odbiegają od powszech­nie przyjętych standardów.
Przydatne informacje
• Niger jest jednym z najuboższych państw Afryki. Większość terytorium kraju zajmuje Sahara, w związku z czym ludność (ok. 11 mln) skupiona jest w regionie południowym, graniczącym z Nigerią.

• Walutę można wymieniać w biurach wymiany i w hotelach, jak również u ulicznych handlarzy. Należy zwrócić uwagę na duże nominały, gdyż często oferowane są fałszywe bank­noty o nominale 10 000 XOF. Najbardziej znane karty kre­dytowe i czeki podróżne są honorowane tylko sporadycznie w Niamey.

• Poza Niamey i Agadesem hotele zapewniają bardzo spartańskie warunki.

• Ceny w sklepach i hotelach są zwykle znacznie wyższe od eu­ropejskich. Ceny na bazarach i u ulicznych sprzedawców są zazwyczaj niższe, ale asortyment jest dość ubogi, a jakość towarów mierna. Targowanie się jest niemal obowiązkowe, a pierwsza propozycja ceny oferowana przez sprzedawcę ob­cokrajowcowi jest wielokrotnością tej, za którą spodziewa się on rzeczywiście sprzedać towar.

• Ludność nie jest niechętna fotografowaniu, należy jednak za­wsze upewnić się, czy można zrobić zdjęcie.
Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Polskie placówki dyplomatyczne
Brak polskiej placówki dyplomatycznej. Ambasador RP w Trypolisie (Libia) akredytowany jest również w Republice Nigru.
Przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane w Polsce (lub najbliższe)
Ambasada Republiki Nigru
Dürenstrasse 9
D-53173 Bonn
tel.: (0-0 49 228) 350 27 82
fax: (0-0 49 228) 350 27 68
ambaniger@online.de